• Кытайча
  • Бир чекиттүү инфракызыл температураны өлчөө модулу